tel. (+48) 601 _193 878
tel. (+48) 669 _527 821

Antykorozja metali

Zgodnie z postanowieniami IMO (International Maritime Organisation) z początkiem 2009r. ustanowiono nowe standardy techniczne wykonywania powłok ochronnych. W wyniku wprowadzonych zmian, podmioty je realizujące zostały zobowiązane, aby osoby nadzorujące wykonywanie powłok malarskich posiadały odpowiednie kwalifikacje, a ich szkolenie odbywać się powinno pod nadzorem administracji morskiej.  

Pracownicy reprezentujący firmę Desicco posiadają wiedzę, doświadczenie oraz kwalifikacje niezbędne do samodzielnego i w pełni profesjonalnego prowadzenia nadzoru nad przebiegiem procesu prac antykorozyjnych na obiektach konstrukcji stalowych, poświadczone odpowiednimi certyfikatami i uprawnieniami.

Wszelkie nadzory nad pracami z dziedziny antykorozji prowadzone są w sposób zgodny z wymogami IMO, przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Firma Desicco dysponuje niezbędnym wyposażeniem oraz przyrządami niezbędnymi do rzetelnego i zgodnego ze sztuką malarską przeprowadzenia procesów malowania.

Na miejscu prowadzenia prac wykonujemy pomiary z zakresu:
  • Pomiar temperatury powietrza
  • Pomiar temperatury podłoża (obiektu malowanego)
  • Wyznaczenie temperatury punktu rosy
  • Wyznaczenie wilgotności względnej
  • Pomiar grubości warstwy mokrej nakładanej powłoki
  • Pomiar grubości utwardzonej powłoki
Jeżeli masz pytania odnośnie tej dziedziny zapraszamy do formularza kontaktowego, tudzież prosimy o kontakt osobisty pod numerami telefonów podanych w dziale kontakt.